งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
 
   - A   + A

การจัดการสินค้า(Product)


  ในส่วนของรายละเอียดสินค้านั้น สามารถเลือกแสดงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งขนาด น้ำหนัก ราคา ค่าขนส่ง และรายละเอียดสินค้า ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการปรับปรุงราคา หรือรายละเอียดต่าง ๆ  และสามารถเลือกให้สินค้าแต่ละอันนั้น อยู่ในกลุ่มประเภทสินค้า(Categories) ได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น แจกันไม้ อาจอยู่ทั้งในประเภทสินค้าที่ทำจากไม้ และสินประเภทสินค้าตกแต่งบ้าน ได้ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน ผ่านทางหน้าเว็บเพจให้กับลูกค้า โดยท่านสามารถเข้าไปจัดการกับสินค้าได้โดยคลิ๊กที่ไอคอน Products


การเพิ่มสินค้า
การเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  เพิ่ม Product   หลังจากนั้นจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กรอกรหัสสินค้า(Product ID)ลงไป แล้วกดปุ่ม Add Product  ระบบจะทำการประมวลผล ดังรูป

 

 

ถ้ารหัสสินค้าที่เพิ่มเข้าไปมีอยู่แล้วระบบจะเตือนออกมาว่า รหัสดังกล่าวมีอยู่แล้ว ให้ทำการแก้ไขรหัสใหม่ แล้วกดปุ่ม Add Product


หลังการตรวจสอบรหัสสินค้าแล้ว ถ้ารหัสถูกต้องระบบจะแสดงหน้าเพจ เพิ่มเติม-แก้ไข Products

การแก้ไขสินค้า
สำหรับสินค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้น สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขได้จากตารางที่แสดงสินค้า โดยคลิ๊กเลือกที่ข้อความของสินค้านั้น ๆ ได้เลย (ในส่วนข้อความในช่อง Group View นั้น เมื่อกดลงไปแล้วจะมีหน้าต่างใหม่ออกมา เป็นการกำหนดสิทธิในการเรียกดู สามารถดูรายละเอียดการกำหนดสิทธิในการเรียกดูได้ในส่วนการกำหนดสิทธิในการเรียกดู) แล้วระบบจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าเพิ่มเติม-แก้ไข Products และแสดงข้อมูลของสินค้านั้นออกมา และให้เลือกแก้ไขในจุดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Save

ถ้าหากต้องการแก้ไขรหัสสินค้าให้ทำการลบสินค้านั้นก่อน แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่ เพราะระบบจะไม่ยอมให้แก้รหัสสินค้า เนื่องจากรหัสสินค้ามีความสำคัญมากในการอ้างถึงสินค้าแต่ละชนิด

การเพิ่มเติม-แก้ไขสินค้า (Products)
สำหรับส่วนนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า ดังรูปให้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการลงไปได้เลย สำหรับข้อความที่ปรากฏเป็นหัวข้อทางด้านซ้ายสามารถกำหนดได้จาก การจัดการตระกร้าสินค้า(Set Shopping Cart) สำหรับการใส่รูปภาพสามารถดูได้จากการเปลี่ยนรูปภาพ ในส่วนการเลือกกลุ่มสินค้า(Catelogies) นั้นสินค้า 1 ชิ้น สามารถเลือกกลุ่มสินค้าได้มากกว่า 1 กลุ่ม และส่วนล่างสุดจะเป็นการกำหนดให้แสดงใน Categories, แสดงราคา Promotion หรือกำหนดว่าจะใช้ Special Order หรือไม่www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.