งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
 
   - A   + A

การแก้ไขข้อมูลลูกค้า


 

การแก้ไขข้อมูลสมาชิกนั้นสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่ไอคอน Manage Customer ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลเมื่อพบความผิดพลาดกับข้อมูลบางส่วนของลูกค้า โดยเข้ามาแก้ไขหรือปรับปรุงได้ทันที ดังรูปด้านล่างจากรูปด้านบน จะเป็นการแสดงข้อมูล ชื่อลูกค้าทั้งหมดที่ทำการลงทะเบียนกับเราแล้ว เมื่อเราต้องการแก้ไขข้อมูลของลูกค้าท่านใดให้คลิ๊กที่ชื่อของลูกค้าได้เลย หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าเพจเพื่อให้แก้ไขข้อมูลลูกค้าท่านั้น โดยที่เราสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่ได้ทันที โดยจะต้องคำนึงถึงการบังคับกรอกข้อมูลในแต่ละช่องด้วย หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม Save ข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าก็จะถูกแก้ไข
www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.