งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
 
   - A   + A

การแบ่งกลุ่มประเภทสินค้า (Catelogies)


  สำหรับแพคเกจ ecommerce นั้นสามารถเลือกลักษณะของการแบ่งประเภทสินค้าได้เอง โดยคลิ๊กที่ไอคอน Categories ซึ่งรูปแบบการแสดงสินค้ามีให้เลือกถึง 7 รูปแบบ กล่าวคือการแสดงรูปแบบสินค้าของแต่ละประเภท สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าของท่านได้ ดังรูปด่านล่าง


สำหรับการแสดงสินค้านั้นเราสามารถกำหนดให้เมื่อคลิ๊กดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละอัน มห้เพิ่มคะแนนความสำคัญของสินค้าชิดนั้น ๆ 1 คะแนนได้ โดยการเลือก checkbox หน้าข้อความ เพิ่ม 1 คะแนน / 1 คลิ๊ก

การเพิ่มประเภทสินค้า
สำหรับการเพิ่มกลุ่มประเภทสินค้านั้นสามารถทำโดยกดปุ่ม  เพิ่ม Category  ที่อยู่มุมบนด้านขวาของตาราง ซึ่งเว็บเพจจะแสดงหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อรอรับค่าชื่อของกลุ่มสินค้าที่จะสร้างใหม่(Category Name) ให้ทำการกรอกข้อมูลลงไปดังรูป


 

หลังจากใส่ชื่อกลุ่มประเภทสินค้าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Add Catelogy เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มประเภทสินค้าจากนั้นหน้าเพจจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าเพิ่มเติม-แก้ไข Categories


การแก้ไขกลุ่มประเภทสินค้า
สำหรับการแก้ไขนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้โดยกดลงไปที่ข้อความที่อยู่ในตารางแสดงรายการของกลุ่มประเภทสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นหน้าเพจจะเปลี่ยนเป็นหน้า เพิ่มเติม-แก้ไข Categories สำหรับช่องที่เป็น Group View นั้นเมื่อกดลงไปจะเป็นการกำหนดสิธิในการเรียกดูของกลุ่มสินค้านั้น ๆ (ดูรายละเอียดได้ในส่วนการกำหนดสิทธิในการเรียกดู)

เพิ่มเติม-แก้ไข Categories
สำหรับการเพิ่มเติมหรือแก้ไข Categories นั้นสามารถที่จะทำการเลือกรูปแบบการแสดงผลในหน้าเว็บเพจได้ 7 รูปแบบคือ

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


ในส่วนนี้จะสามารถ เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของ กลุ่มประเภทสินค้านั้น ๆ คือ

  • การกำหนดสิทธิในการเรียกดู
  • ข้อความเริ่มต้นสำหรับหน้าแสดง Categories
  • ชื่อกลุ่มสินค้า (Categories Name)
  • การกำหนดการแสดงสินค้าหน้าละกี่รายการ
  • การกำหนดการจัดเรียงสินค้า (Product Order)
  • รูปแบบการแสดงผล (Layout )
  • รูปปุ่มในการสั่งซื้อ(Add to cart)
  • ภาพพื้นหลังที่แสดงในเว็บเพจ(Background )

โดยใส่ข้อความลงไปในช่องรับข้อมูล หรือเลือกลักษณะที่ต้องการได้เลยดังรูป


สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูกลุ่มสินค้าได้โดยกดปุ่มสิทธิในการเรียกดูที่อยู่ด้านบน โดยสามารถดูรายละเอียดการกำหนดสิทธิในการเรียกดูได้ในส่วนการกำหนดสิทธิในการเรียกดู

สำหรับส่วนข้อความเริ่มต้นสำหรับหน้าแสดง Categories จะสามารถใส่ข้อความและรูปภาพได้ วิธีการดูได้ในส่วนของการเปลี่ยนข้อความ และการเปลี่ยนรูปภาพ

การเปลี่ยนรูปปุ่มในการสั่งซื้อ(Add to cart) และการใส่ภาพพื้นหลัง(Background )นั้น สามารถดูได้ จากการเลือกภาพ Background

ในส่วนของการกำหนดการจัดเรียงสินค้าสามารถเลือกจัดเรียงสินค้าได้ 2 แบบ คือ จัดเรียงตามรหัสสินค้า (Product ID) ซึ่งจะสามารถเรียงตามรหัสจากน้อยไปมาก (Accending) และจากมากไปน้อย (Decending) นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงตามคะแนนความสำคัญได้อีกด้วย โดยหากเลือก checkbox Order ตามคะแนนความสำคัญ จะจัดเรียงสินค้าตามคะแนนมากไปหาน้อย ซึ่งสินค้าที่มีคะแนนเท่ากันจะจัดเรียงตามรหัสสินค้าตามที่เลือกต่อไป (คะแนนความสำคัญสามารถกำหนดได้ในส่วนของรายละเอียดของสินค้า)

หากกำหนดข้อมูลทั้งหมดตามความต้องการแล้วให้กดปุ่ม Save ข้อมูลกลุ่มสินค้าก็จะถูกเก็บไว้ในระบบ

แต่ถ้าต้องการลบกลุ่มประเภทสินค้าใดออกไป ให้ทำการเลือกกลุ่มที่ต้องการลบออกจากตารางเหมือนการแก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม Delete ทันที

 


www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.