งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
 
   - A   + A

การจัดการตระกร้าสินค้า


  ท่านสามารถเลือกการชำระเงินเป็นสกุลเงินแบบต่าง ๆ ที่จะใช้ในหน้าเว็บเพจของท่านได้เอง และยังรองรับการทำงานของระบบ 2 ภาษาไว้ด้วย นอกจากนี้ในส่วนของค่าขนส่ง(Shipping Cost)นั้น สามารถที่จะเลือกค่าขนส่งโดยแบ่งออกเป็น Zone ต่าง ๆ ตามลักษณะการบริการของบริษัทที่รับขนส่งสินค้าทั่วไป เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณค่าใช้จ่าย และการบริการขนส่งสินค้าให้กับสินค้าของท่านอีกด้วย โดยการคลิ๊กที่ไอคอน Shopping Cart เพื่อเข้าสู่หน้าการกำหนดตะกร้าสินค้า

สำหรับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของ Ecommerce คือจะเป็นการจัดการเรื่อง รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าว่าต้องการรายละเอียดเรื่องใดบ้าง เป็นเครื่องมือในการกำหนดสกุลเงิน ราคาค่าขนส่ง และข้อความต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้า ดังรูปจากรูปสามารถกรอกข้อมูลลงไปตามต้องการได้เลย ซึ่งจะอธิบายความหมายดังนี้

 • Basket Position คือ ตำแหน่งการวางของตระกร้าสินค้าในหน้าเว็บเพจ สามารถเลือกวางที่ด้านซ้าย(Left) กลาง(Center) และขวา(Right) โดยตระกร้าสินค้านี้จะถูกวางที่ใต้เมนูด้านบน
 • Currency Price 1 และ Currency Price 2 คือการกำหนดสกุลเงินว่าจะเป็นแบบใด ซึ่งจะสามารถเลือกได้ 2 แบบ ประกอบด้วย Baht, USD, Yen, Singapore Dollar, Hongkong Dollar, Euro Dollar
 • Shipping Cost คือ การกำหนดว่าจะมีราคาค่าขนส่งหรือไม่ และถ้ามีจะเก็บเป็นเขต(Zone) แต่ละเขตอย่างไร โดยหากไม่คิดค่าขนส่งให้เลือก No Shipping Cost และถ้าต้องการคิดค่าขนส่งให้เป็นเขตใดให้เลือกเข้ามา แต่ถ้าต้องการกรอกข้อมูลลงไปเองก็สามารถใส่ได้ เช่นทุก ๆ เขตคิดค่าขนส่งราคาเดียวกันหมด
 • Shopping Cart for detail คือการเลือกรูปการ add to cart ของหน้ารายละเอียดสินค้า
 • Order Note คือข้อความสำหรับแสดงในส่วนที่ระบุให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถใส่ข้อความที่ต้องการ หรือให้ระบุรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด


Order note จะเป็นข้อความที่จะไปแสดงอยู่ในส่วนของการใส่ข้อความพิเศษของสินค้าแต่ละชนิด จากรูป ข้อความ Order note คือ "โปรดระบุสี ขนาด ที่ต้องการ"  

 • Show Price คือการเลือกว่าจะใช้ราคาที่ 1(price1) หรือราคาที่ 2(price2)
 • ID คือข้อความสำหรับแสดงรหัสสินค้า 
 • Name คือข้อความสำหรับแสดงชื่อสินค้า 
 • Description คือข้อความสำหรับแสดงรายละเอียดสินค้า
 • Detail คือข้อความสำหรับแสดงคำอธิบายสินค้า
 • Catagories คือข้อความสำหรับแสดงประเภทสินค้า
 • Price คือข้อความสำหรับแสดงราคาสินค้า
 • Shipping Cost คือข้อความสำหรับแสดงค่าขนส่งสินค้า
 • Size คือข้อความสำหรับแสดงขนาดสินค้า
 • Weight คือข้อความสำหรับแสดงน้ำหนักสินค้า
 • Available คือข้อความสำหรับแสดงตัวเลขจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อได้


 • Delivery Date คือข้อความสำหรับแสดงวันส่งสินค้าสินค้า
 • Note คือข้อความสำหรับแสดงการรับข้อความพิเศษ
 • Eg. 1 คือข้อความสำหรับแสดงตัวอย่างที่ 1 เช่น  Congreatulation หรือ ขอแสดงความยินดี
 • Eg. 2 คือข้อความสำหรับแสดงตัวอย่างที่ 2
 • Shipping Zone คือข้อความสำหรับแสดงเขตที่จะจัดส่งสินค้า
 • Term & Condition คือข้อความสำหรับแสดงการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ
 • Thank you message คือข้อความสำหรับแสดงความขอบคุณในการสั่งซื้อสินค้า

และหากต้องการให้มีการใส่ค่าเริ่มต้นบางส่วนให้เกี่ยวกับรายระเอียดต่าง ๆ ของสินค้า ต้องกดปุ่มสีฟ้าที่อยู่บนช่องรับข้อความ โดยหากต้องการค่าเริ่มต้นภาษาไทยให้กดปุ่ม   TH   และถ้าต้องการค่าเริ่มต้นภาษาอังกฤษให้กดปุ่ม  EN  และหลังจากกดปุ่ม แล้ว ให้กดปุ่ม Save เพื่อเก็บค่าที่ระบบใส่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ไนฐานข้อมูลก่อน ซึ่งหากมี 2 ภาษาให้เลือกทีละภาษาแล้วกด Save ก่อน

หลังจากใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save แล้วระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลwww.newhelp.ninenic.com
คู่มือการใช้ NineNic Ecommerce ติดต่อ NineNic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.